Mỹ Nghệ Lê Linh

BÀN THỜ CÔNG GIÁO

* Bàn thờ Công Giáo mã số LL-5C - Chất liệu: bệ gỗ căm xe - Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh G..
Bàn thờ Công Giáo mã số LL-A5 * Chất liệu: bệ gỗ căm xe * Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thán..
Bàn thờ Công Giáo mã số LL-A5 * Chất liệu: bệ gỗ căm xe * Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thán..
Bàn thờ Công Giáo mã số LL-A6 * Chất liệu: bệ gỗ hương * Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh..
Bàn thờ Công Giáo mã số LL-A6 * Chất liệu: bệ gỗ căm xe * Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thán..
* Bàn thờ Công Giáo mã số LL-B5 * Chất liệu: bệ gỗ trai * Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh Gi..

BÀN THỜ GIA TIÊN

- Bàn thờ Gia Tiên mã số 01 - Chất liệu: bệ gỗ trai - Kích thước: bệ ngang 80cm, cao 35cm, chiều sâu mặt bệ 20cm - Nến (đèn..
- Bàn thờ Gia Tiên mã số 07 - Chất liệu: bệ gỗ trai - Kích thước: bệ ngang 65cm, cao 30cm, chiều sâu mặt bệ 20cm - Nến (đèn..
- Bàn thờ Gia Tiên mã số 08 - Chất liệu: bệ gỗ trai - Kích thước: bệ ngang 65cm, cao 30cm, chiều sâu mặt bệ 20cm - Nến (đèn..
- Bàn thờ Gia Tiên mã số 09 - Chất liệu: bệ gỗ trai - Kích thước: bệ ngang 65cm, cao 27cm, chiều sâu mặt bệ 20cm - Nến (đèn..
- Bàn thờ Gia Tiên 41 - Chất liệu bệ gỗ hương - Kích thước bệ ngang 80cm, sâu 40cm, mặt bệ 20cm - Bệ chỉ để hoa, nến đĩa trái..
- Bàn thờ Gia Tiên gỗ giá tỵ (cây hay dùng làm báng súng), nến đã chia điện nên rất an toàn, bát nhan gỗ chàm, tấm kính nhớ tổ t..

NHÀ KHÁCH (HẾT, THAM KHẢO Ạ)

Nhà khách 15: nhà 4.5m, chưng tượng Chịu nạn 60 cm, bàn thờ ngang 1m, cao 1,8m ..
* Chất liệu: bệ gỗ hương, tượng cao 60cm * Kích thước tổng thể bàn thờ: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh Giuse) 1,1..
* Chất liệu: bệ gỗ trai, tượng cao 50cm * Kích thước tổng thể bàn thờ: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh Giuse) 90cm. Chiều ca..
✔ Chất liệu: bệ gỗ cẩm, tượng cao 80cm ✔ Kích thước tổng thể bàn thờ: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ nến 1,5m. Chiều ca..
✔ Chất liệu: bệ gỗ căm xe, tượng cao 50cm ✔ Kích thước tổng thể bàn thờ: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ nến 1,1m. Chiều..
* Chất liệu: bệ gỗ lũa chàm * Tượng Chúa Phục Sinh: gỗ trai. Bức Gia Đình Thánh Gia: gỗ trai * Kích thước tổng thể..

Đồ Thờ Công Giáo

  Trong ngày 34
 Trong tuần 2.075
 Trong tháng 2.858
 Trong năm 38.540
 Tổng số 38.540
Đang Trực Tuyến: 3
sitemap Đồ Thờ Công Giáo Lê Linh © 2020 Dịch vụ seo bởi Quảng bá Dịch vụ SEO
0908 999 744