Tượng thánh giá bằng đồng để bàn cao 55cm TDH06

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh giá bằng đồng để bàn cao 55cm, mã số TDH06.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng cao 55cm.