Tổng quan

Chính sách hoàn tiền và trả lại của chúng tôi kéo dài 30 ngày. Nếu đã qua 30 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc đổi hàng đầy đủ cho bạn.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng như lúc bạn nhận được.

Để hoàn tất việc hoàn trả của bạn, chúng tôi yêu cầu biên lai hoặc bằng chứng mua hàng.

Hoàn tiền

Khi hàng trả lại của bạn được nhận và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối khoản hoàn trả của bạn.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu

Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn lại, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.

Sau đó, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi khoản tiền hoàn lại của bạn được về tài khoản.

Tiếp theo hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi khoản tiền về tài khoản.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này mà vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trieuhoang099@gmail.com

Trao đổi

Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng. Nếu bạn cần đổi nó để lấy cùng một mặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ trieuhoang099@gmail.com và gửi mặt hàng của bạn đến: Đồ Thờ Công Giáo Huy Hoàng, Đường Đoàn Kết, Xóm 9, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định.

Trả lại hàng

Để trả lại sản phẩm, bạn nên gửi sản phẩm của mình qua đường bưu điện tới: Đồ Thờ Công Giáo Huy Hoàng, Đường Đoàn Kết, Xóm 9, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định..

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của riêng mình khi trả lại hàng. Chi phí vận chuyển là không hoàn lại. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại, chi phí vận chuyển trả lại sẽ được khấu trừ vào số tiền hoàn lại của bạn.

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, thời gian để sản phẩm đổi hàng đến tay bạn có thể khác nhau.

Nếu bạn trả lại những mặt hàng đắt tiền hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng trả lại của bạn.

Cần giúp đỡ?

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trieuhoang099@gmail.com nếu có câu hỏi liên quan đến việc hoàn tiền và trả lại hàng.