Tượng chúa chịu nạn bằng đồng cao 45cm, thánh giá 120cm TDH07

16,000,000.00