Bộ tượng bàn thờ công giáo bằng gỗ cao 50cm TGH28

Tên gọi: Bộ tượng bàn thờ công giáo bằng gỗ cao, mã số TGH28.

Chất liệu: Tượng ba Đấng và thánh giá đều bằng gỗ pomu.

Kích thước:Tượng Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Giuse thợ cao 50cm. Tượng Chúa chịu nạn cao 50 còn thánh giá cao 85cm.