Bộ tượng bàn thờ Chúa cao 40cm bằng gỗ pomu TGH27

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ tượng bàn thờ Chúa cao 40cm bằng gỗ pomu, mã số TGH27.

Chất liệu: Tượng ba Đấng và thánh giá đều bằng gỗ pomu.

Kích thước: tượng Chúa chịu nạn cao 30cm. Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Giuse công nhân cao 40cm. Thánh giá 60cm.