Tượng đức mẹ nữ vương cao 60cm vẽ tay TCH19

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ nữ vương cao 60cm vẽ tay, mã số TCH19.

Chất liệu: Composite vẽ tay.

Kích thước: tượng cao 60cm.