Bàn thờ công giáo phòng khách HH32

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ công giáo phòng khách, mã số HH32.

Chất liệu: Bộ tượng chất liệu gỗ pơmu. Bàn thờ và thánh giá chất liệu gỗ pơmu phun màu cánh dán

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 70cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa