Tượng chúa chịu nạn cao 70cm, thánh giá 130cm chất liệu gỗ pomu TGH33

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng chúa chịu nạn cao 70cm, thánh giá 130cm, mã số TGH33.

Chất liệu: Gỗ pơ-mu sơn màu.

Kích thước: tượng Chúa cao 70cm, thánh giá cao 130cm.