Bộ tượng mẹ ban ơn, giuse bế chúa và chịu nạn cao 50cm bằng gỗ pomu TGH30

Tên gọi: Bộ tượng mẹ ban ơn, giuse bế chúa và chịu nạn cao 50cm bằng gỗ pomu, mã số TGH30.

Chất liệu: Tượng ba Đấng bằng gỗ pomu, thánh giá chất liệu gỗ sồi.

Kích thước:Tượng Đức Mẹ ban ơn, Thánh Giuse bế chúa và tượng chịu nạn cao 50cm, thánh giá cao 85cm.