Tượng thánh đa minh bằng đồng cao 30cm TDH05

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh đa minh bằng đồng cao 30cm, mã số TDH05.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng cao 30cm.