Bộ tượng bàn thờ thiên chúa bằng gỗ cao 50cm TGH29

Tên gọi: Bộ tượng bàn thờ thiên chúa bằng gỗ cao 50cm, mã số TGH29.

Chất liệu: Tượng ba Đấng và thánh giá đều bằng gỗ pomu.

Kích thước:Tượng Đức Mẹ ban ơn và Thánh Giuse thợ cao 50cm. Tượng Chúa chịu nạn cao 50 còn thánh giá cao 85cm.