Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Bằng đồng Nguyên Chất Cao 30cm TDH01

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Bằng đồng Nguyên Chất Cao 30cm, mã số TDH01.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng cao 30cm.