Tượng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội bằng đồng cao 24cm TDH03

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội bằng đồng cao 24cm, mã số TDH03.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng cao 24cm.