Tượng thiên thần micae cao 40cm bằng đồng nguyên chất TDH04

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thiên thần micae cao 40cm bằng đồng nguyên chất, mã số TDH04.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng cao 40cm.