Bộ tượng thờ ba đấng cao 50cm bằng gỗ pomu TGH34

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ tượng thờ ba đấng cao50cm bằng gỗ pomu, mã số TGH34.

Chất liệu: Tượng đức mẹ lộ đức, thánh giuse và chúa chịu nạn bằng gỗ pomu. Thánh giá chất liệu gỗ sồi.

Kích thước: Tượng 3 Đấng cao 50cm. Thánh giá 85cm.