Tượng thánh an tôn cao 30cm bằng đồng nguyên chất TDH02

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh an tôn cao 30cm bằng đồng nguyên chất, mã số TDH02.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng cao 30cm.