Bàn thờ Thiên Chúa mẫu đương đại HH27

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ Thiên Chúa mẫu đương đại, mã số HH27.

Chất liệu: Bộ tượng chất liệu gỗ pơmu. Bàn thờ bằng gỗ gõ.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 40cm, thánh giá 60cm.