Tượng thánh phaolo cao 70cm chất liệu gỗ dổi phấn màu TGH31

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: tượng thánh phaolo cao 70cm chất liệu gỗ dổi phấn màu, mã số TGH31.

Chất liệu: Gỗ dổi phấn màu.

Kích thước: tượng cao 70cm.