Tượng thánh giuse thợ cao 90cm chất liệu composite TCH25

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh giuse thợ cao 90cm chất liệu composite, mã số TCH25.

Chất liệu: Composite phun màu.

Kích thước: Bộ tượng cao 90cm.