Tượng Thánh Vinh Sơn bằng gỗ vàng tâm sơn dầu 80cm TGH04

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Thánh Vinh Sơn bằng gỗ vàng tâm sơn dầu 80cm, mã số TGH04.

Chất liệu: Gỗ vàng tâm sơn dầu.

Kích thước: Tượng thánh Vinh Sơn cao 80cm.