Tượng thánh gioan tẩy giả (baotixita) bằng gỗ sơn màu cao 1m TGH17

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh gioan tẩy giả (baotixita) bằng gỗ sơn màu cao 1m, mã số TGH17.

Chất liệu: Gỗ dổi phấn màu.

Kích thước: cao 100cm.