Tượng đức mẹ ban ơn và thánh giuse bế chúa bằng gỗ 40cm TGH07

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ ban ơn và thánh giuse bế chúa bằng gỗ 40cm, mã số TGH07.

Chất liệu: Gỗ pomu cao cấp.

Kích thước: Tượng cao 40cm.