Tượng chúa chịu nạn cao 50, thánh giá gỗ sồi cao 85cm TGH22

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng chúa chịu nạn cao 50, thánh giá gỗ sồi cao 85cm, mã số TGH22.

Chất liệu: Tượng Chúa gỗ pomu, thánh giá gỗ sồi

Kích thước: tượng Chúa cao 50cm, thánh giá cao 85cm