Tượng thiên thần micae gỗ phấn màu cao 1m2 TGH15

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thiên thần micae gỗ phấn màu cao 1m2, mã số TGH15.

Chất liệu: Gỗ vàng tâm sơn dầu.

Kích thước: Tượng cao 120cm.