Bộ tượng gỗ đức mẹ lộ đức, chúa chịu nạn, thánh giuse cao 60cm TGH25

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ tượng gỗ đức mẹ lộ đức, chúa chịu nạn, thánh giuse cao 60cm, mã số TGH25.

Chất liệu: gỗ pơ-mu

Kích thước: tượng Chúa chịu nạn cao 50cm. Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Giuse công nhân cao 60cm. Thánh giá 100cm.