Tượng Gia đình Thánh Gia Bằng Gỗ Cao 50cm TGH05

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Gia đình Thánh Gia Bằng Gỗ Cao 50cm, mã số TGH05.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: Tượng Gia đình Thánh Gia cao 50cm.