Tượng thánh Vinh Sơn bằng gỗ Dổi sơn dầu cao 70cm TGH03

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh Vinh Sơn bằng gỗ Dổi sơn dầu cao 70cm, mã số TGH03.

Chất liệu: Gỗ Dổi sơn dầu.

Kích thước: Tượng thánh Vinh Sơn cao 70cm.