Tượng gỗ thánh giuse công nhân cao 50cm TGH06

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng gỗ thánh giuse công nhân cao 50cm, mã số TGH06.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: Tượng cao 50cm.