Tượng Đức Mẹ Ban ơn Bằng Gỗ Pơmu Cao 100cm TGH01

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Đức Mẹ Ban ơn Bằng Gỗ Pơmu Cao 100cm, mã số TGH01.

Chất liệu: Gỗ pomu cao cấp.

Kích thước: Tượng Đức Mẹ cao 1m (100cm).