Tượng Thánh Gioan Baotixita trẻ bằng gỗ phấn màu cao 90cm TGH16

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Thánh Gioan Baotixita bằng gỗ phấn màu cao 70cm, mã số TGH16.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: Tượng cao 90cm.