Tượng thánh an tôn cao 100cm bằng gỗ pơ-mu TGH09

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh an tôn cao 100cm bằng gỗ pơ-mu, mã số TGH09.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: cao 100cm.