Tượng đức mẹ la vang cao 80cm bằng gỗ hương TGH11

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ la vang cao 80cm bằng gỗ hương, mã số TGH11.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: Tượng cao 80cm.