Tượng Chụa chịu nạn cao 60cm, thánh giá 110cm, gỗ pomu TGH23

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Chụa chịu nạn cao 60cm, thánh giá 110cm, gỗ pomu, mã số TGH23.

Chất liệu: Tượng Chúa gỗ pomu, thánh giá gỗ sồi.

Kích thước: tượng Chúa cao 60cm, thánh giá cao 110cm