Tượng chúa thăng thiên bằng gỗ pomu cao 80cm TGH10

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng chúa thăng thiên bằng gỗ pomu cao 80cm, mã số TGH10.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: Tượng cao 80cm.