Tượng chúa chịu nạn cao 50 thánh giá 85 gỗ pơ-mu TGH21

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng chúa chịu nạn cao 50 thánh giá 85 gỗ pơ-mu, mã số TGH21.

Chất liệu: Gỗ pơ-mu tự nhiên.

Kích thước: tượng Chúa cao 50cm, thánh giá cao 85cm