Tượng Cha chương Bửu Diệp bằng gỗ hương cao 50cm TGH35

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Cha chương Bửu Diệp bằng gỗ hương cao 50cm, mã số TGH35.

Chất liệu: Gỗ hương đá tự nhiên.

Kích thước: cao 50cm.