Bộ tượng bàn thờ Chúa cao 50cm bằng gỗ TGH24

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ tượng bàn thờ Chúa cao 50cm bằng gỗ, mã số TGH24.

Chất liệu: gỗ pơ-mu

Kích thước: tượng Chúa chịu nạn, Đức Mẹ Lộ Đức, Thánh Giuse thợ cao 50cm. Thánh giá 100cm.