Tượng thánh Đa Minh bằng gỗ hương cao 50cm TGH36

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh Đa Minh bằng gỗ hương cao 50cm, mã số TGH36.

Chất liệu: Gỗ hương đá.

Kích thước: cao 50cm.