Tượng lòng chúa thương xót cao 1m (100cm) chất liệu composite TCH03

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng lòng chúa thương xót cao 1m (100cm) chất liệu composite, mã số TCH03.

Chất liệu: Composite sơn màu.

Kích thước: Tượng cao 1m (100cm).