Bữa tiệc ly bằng gỗ pơmu kt 200x100x10cm BTL12

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bữa tiệc ly bằng gỗ pơmu kt 200x100x10cm, mã số BTL12.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: 200x100x10cm.