Tượng Thánh Gioakim bằng gỗ cao 40cm TGH81

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Thánh Gioakim bằng gỗ cao 40cm, mã số TGH81.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 40cm.