Bộ Tượng đức Mẹ Ban ơn, Thánh Giuse Và Chúa Chịu Nạn Bằng Gỗ Cao 50cm TGH26

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ Tượng đức Mẹ Ban ơn, Thánh Giuse Và Chúa Chịu Nạn Bằng Gỗ Cao 50cm, mã số TGH26.

Chất liệu: Tượng ba Đấng gỗ pomu, thánh giá gỗ sồi phun đen.

Kích thước: tượng Chúa chịu nạn cao 40cm. Đức Mẹ ban ơn và Thánh Giuse công nhân cao 50cm. Thánh giá 80cm.