Tượng thánh Phêrô bằng gỗ phấn màu cao 70cm TGH79

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh Phêrô bằng gỗ phấn màu cao 70cm, mã số TGH79.

Chất liệu: gỗ dổi phấn màu.

Kích thước: tượng cao 70cm.