Tượng đức mẹ vô nhiễm bằng gỗ cao 60cm TGH14

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ vô nhiễm bằng gỗ cao 60cm, mã số TGH14.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: Tượng cao 60cm.