Tượng chúa chịu nạn có đế cao 20cm gỗ pơ-mu TGH20

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng chúa chịu nạn có đế cao 20cm gỗ pơ-mu, mã số TGH20.

Chất liệu: Gỗ pơ-mu tự nhiên.

Kích thước: tượng Chúa cao 20cm, thánh giá cao 45cm