Tượng lòng Chúa thương xót bằng gỗ cao 60cm TGH02

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng lòng Chúa thương xót bằng gỗ cao 60cm, mã số TGH02.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: Tượng Chúa thương xót cao 60cm.