Tượng Thánh Giuse bế Chúa cao 60cm bằng gỗ TGH71

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Thánh Giuse bế Chúa cao 60cm bằng gỗ, mã số TGH71.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 60cm.