Tượng thánh Vinh Sơn cao 60cm bằng gỗ phấn màu TGH72

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh Vinh Sơn cao 60cm bằng gỗ phấn màu, mã số TGH72.

Chất liệu: gỗ dổi sơn màu.

Kích thước: tượng cao 60cm.