Tượng thánh phê-rô bằng gỗ cao 40cm TGH70

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phê-rô bằng gỗ cao 40cm, mã số TGH70.

Chất liệu: gỗ pomu.

Kích thước: tượng cao 40cm.